آخرین خبر/ خواننده و آهنگساز : فرهاد مهراد 

رباعیات ابوسعید ابوالخیر 

هرچند ز کار خود خبردار نیم
بیهوده تماشاگر گلزار نیم
بر حاشیه کتاب چون نقطه شک
بیکار نیم ،اگر چه در کار نیم

امروز در این شهر چو من یاری نیست
آورده به بازار و خریداری نیست
انکس که خریدار بدو رایم نیست
وانکس که بدو رای خریدارم نیست

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar