آخرین خبر/ متن تصنیف شهرام ناظری به نام «درس سحر»:

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم ❁❂
محصول دعا در ره جانانه نهادیم ❁❂
در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش ❁❂
این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم ❁

چون می‌رود این گشتی سرگشته که آخر ❁❂
جان در سر آن گهر یک دانه نهادیم ❁❂
در دل ندهمره پس از این مهر بتان را ❁❂
مهر لب او بر در این خانه نهادیم ❁❂
ما درس سحر در ره میخانه نهادیم ❁❂
محصول دعا در ره جانانه نهادیم ❁❂

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar