آخرین خبر/ متن شعر:

دو تا آیینه ی روشن 
دو تا عاشق دو تا همدم 
به عشق هم قسم خوردن 
بمونن مهربون با هم 
قسم خوردن که تا هستن 
پر پرواز هم باشن
بشن سنگ صبور هم
کلید راز هم باشن
نیاد این خونه رو روزی 
بگیره رنگ خاموشی
بپوسه توی تنهایی
بمیره تو فراموشی
جدایی فصل پاییزه 
مثه طوفان واسه برگه
یه بیراهه است یه بن بسته
جدایی سایه ی مرگه

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar