آخرین خبر/ متن و ترجمه آهنگ عشق دیگر:


But it’s so cold and I don’t know where
ولی هوا خیلی سرده و نمیدونم کجا ببرمت

I brought you daffodils in a pretty string
برات گلای نرگس آوردم با یه ربان قشنگ

But they won’t flower like they did last spring
ولی مثل بهار پارسال گل نمیدن

I’m just so tired to share my nights
خسته تر از اونم که شب هامو با کسی بگذرونم

I wanna cry and I wanna love
می خوام گریه کنم و عشق بورزم

But all my tears have been used up
اما تموم اشکامو قبلا ریختم

On another love, another love
توی یه عشق دیگه، یه عشق دیگه

All my tears have been used up
همه ی اشکام ریخته شدن

On another love, another love
توی یه عشق دیگه، یه عشق دیگه

All my tears have been used up
همه ی اشکام ریخته شدن

On another love, another love
توی یه عشق دیگه، یه عشق دیگه

All my tears have been used up
همه ی اشکام ریخته شدن

And if somebody hurts you, I wanna fight
و اگه کسی اذیتت کرد، میخوام ازش انتقام بگیرم

But my hands been broken, one too many times
ولی دست هام شکسته، یک یا چندین بار

So I’ll use my voice, I’ll be so f—ing rude
پس از صدام استفاده میکنم، خیلی بی ادب می شم

Words they always win, but I know I’ll lose
کلمات همیشه پیروزند، اما من می دونم که می بازم

And I’d sing a song, that’d be just ours
و یه آهنگ می خونم که فقط مال ما باشه

But I sang ’em all to another heart
ولی من همه شونو قبلا برای یه قلب دیگه خوندم

And I wanna cry I wanna learn to love
و می خوام گریه کنم، می خوام عشق ورزیدن رو یاد بگیرم

But all my tears have been used up
اما تموم اشکامو قبلا ریختم

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar