آخرین خبر/ بازخوانی آهنگ سبزه به ناز می آید:
الا یار جان چرا رنگت خزانه؟ 
سبزه به ناز می آید، محرم راز می آید
نخور غصه خدا جان مهربانه؛ 
سبزه به ناز می آید، محرم راز می آید
میان ما و تو عهد و نشان است… 
سبزه به ناز می آید، محرم راز می آید
از دل پر دردم شنو؛ سوز و گداز می آید
الا یار جان خطر دارد جدایی! 
سبزه به ناز می آید، محرم راز می آید
نهال بی ثمر دارد جدایی… 
سبزه به ناز می آید، محرم راز می آید
از دل پر دردم شنو؛ سوز و گداز می آید
خداوندا به من زودتر رسانش… 
سبزه به ناز می آید؛ محرم راز می آید
دلم از دیده میپرسه نشانش! 
سبزه به ناز می آید، محرم راز می آید
چو می آید به پیشم عاشقانه… 
سبزه به ناز می آید، محرم راز می آید
بگردم قامت سرو روانش؛ 
سبزه به ناز می آید، محرم راز می آید
از دل پر دردم شنو، سوز و گداز می آید 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar