آخرین خبر/ متن آهنگ پیام نسیم محمدرضا شجریان

زِ کوی یار می آید، نسیم باد نوروزی…♪♪
از این باد اَر مدد خواهی! چراغ دل برافروزی!! برافروزی!!
چو گُل گر خُرده ای داری…♪♪
خُدا را صرف عشرت کن!!

که قارون را ضررها داد! سودای زَر اندوزی!! زَراندوزی!!
به صحرا رو که از دامن غبار غم
غبار غم بیفشانی…♪♪
به گُلزار آی که از بُلبل، غَزل گُفتن بیاموزی!!

جُدا شُد یار شیرینت…!!
جُدا شُــد یار شیرینت! کُنون تنها نشین اِی شــمع…♪♪
که حکم آسمان این است! اگر سازی و گَر سوزی!!
مِی ای دارم چو جان صافی…♪♪
مِی ای دارم چو جان صافی!! صوفی میکُنــد عیبش!!
خدایا! هیچ عاقل را…♪♪
خدایا هیچ عاقل را، مَبادا بخت بد روزی!!
خدایــا!! هیچ عاقل را، مَبـادا بخت بد روزی…

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar