آخرین خبر/ تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی
اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی
آه از نفس پاک تو و صبح نشابور 
از چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی
 
پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار

فیروزه و الماس به آفاق بپاشی
ای باد سبک سار مرا بگذر و بگذار 
هشدار که آرامش ما را نخراشی

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم
اندوه بزرگی ست چه باشی، چه نباشی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar