آخرین خبر/ متن ترانه: آیینه های دل تو ، 
یکی یکی شکسته شد
پنجره های قلب تو ، 
به روی نور بسته شد
باور تلخ مرگ من ، 
توی سیاهی های شب

از اون همه خاطره ها ، 
مرثیه ای مونده رو لب
دلت میخواد تا بدونی ، 
اون که دوستش 
داشتی کجاست
اون بالا تو آسمونا ،
بهشت زیبای خداست...
یه لحظه چشماتو ببند ، 
ببین هنوز دوستت دارم
شبا که خوابت نمی ره ، 
منم به یادت بیدارم
گریه نکن برای من ، 

رسم زمونه همینه
من هنوزم پیشتم ، 
نگاه تو نمی بینه...
آیینه های دل تو ، 
یکی یکی شکسته شد
پنجره های قلب تو ، 
به روی نور بسته شد
غصه نخور عزیز من ، 
پنجره ها رو وا بکن

بازم مثل گذشته ها ، 
به آسمون نگاه بکن
دلت میخواد تا بدونی ، 
اون که دوستش 
داشتی کجاست
اون بالا تو آسمونا ، 
بهشت زیبای خداست...
یه لحظه چشماتو ببند ، 
ببین هنوز دوستت دارم
شبا که خوابت نمی ره ، 
منم به یادت بیدارم
گریه نکن برای من ، 
رسم زمونه همینه
من هنوزم پیشتم ، 
نگاه تو نمی بینه...
فقط به خاطرت بیار 
که زندگی یه فرصته
برای اون مسافری که 
تشنه ی محبته...
یه لحظه چشماتو ببند ، 
ببین هنوز دوستت دارم
شبا که خوابت نمی ره ، 
منم به یادت بیدارم
گریه نکن برای من ، 
رسم زمونه همینه
من هنوزم پیشتم ، 
نگاه تو نمی بینه...
یه لحظه چشماتو 
ببند ، چشماتو ببند...
ببین هنوز دوستت دارم...
هنوز دوستت دارم...
شبا که خوابت نمی ره ، 
خوابت نمی ره...
منم به یادت بیدارم...
گریه نکن برای من ، 
رسم زمونه همینه
من هنوزم پیشتم ، 
نگاه تو نمی بینه...    

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar