آخرین خبر/ متن آهنگ بحر طویل که در وصف پیامبر (ص) است:

محمد محمد محمد محمد چو گل سنبل

و طرف چمن و غلغل قمری و دگر چَهچَه بلبل

ز عشق گل و گلشن شده سر مست و غزل خوان

گهی ناله و افغان

گهی واله و حیران

برو سوی گلستان

نظری کن به سربرگ درختان

به مرغان خوش الحان

اِلَه جانِم سَنه قُوربان

به تشویش

برو دور بیا پیش

آیا ای دل نادان

بَه بَه نَه عجایِب


بَه بَه نَه غرایِب

بَه بَه نَه گُزَل سَن نَه قیامت

بی یک یار موافق

شده همدم که به نامست محمد لقبش احمد و محمود

ابوالقاسم خیرالبشر و سید کونِین

بنی عَم شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر

وصی احمد مرصل

علی عالی اعلی

ولی والی والا

ز قد قامت رعنا

که بود قدرت یزدانی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar