توریسم آنلاین/ تعداد زنبورهای عسل ساکن کندوها بین ۲۰ تا ۶۰ هزارتا البته با حضور ملکه است. عمر زنبورهای کارگر چندهفته(۶ هفته) و عمر ملکه زنبورها ۵ سال است.هر کندو بوی خاص خودش را دارد که راه تشخیص برای زنبورهاست.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید