مشرق/ تصاویری از روستاها در شرق امارات بعد از طوفان و سیل که دچار خسارت شدیدی شدند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید