اسپوتنیک/ نگاهی بر شمال سوریه پس از عملیات نظامی ارتش ترکیه


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید