اسپوتنیک/ آخرین خداحافظی نگهبانان هنگ ریاست جمهوری روسیه

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید