ایلنا/ فوران آتشفشان در فیلیپین
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید