آخرین خبر/ مرحبا ای پیک مشتاقان ،بده پیغام دوست
تاکنم جان را از سرِدل فدای نام دوست

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید