آخرین خبر/ خوش ذوقی چینی ها بر روی کارتن های اقلام دارویی و بهداشتی اهدایی به کشورمان.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید