فارس/ همه ی نیرو های جهادی و مردمی در کنار هم گرد آمده اند برای شکست ویروس منحوس کرونا .

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید