تسنيم/ سالهاي سال ترکمن ها و شهرهاي ترکمن نشين در فصول کورس حال و هواي ديگري دارد.حال با شيوع کوويد ۱۹ همه چيز رنگ سکون گرفته است،هزينه مداوم ،بي درآمد مشخص و برنامه ي معلق کورس باعث شده است برخي از صاحبان اسب آنقدر ضرر بدهند که بفکر فروش اسبهاي خود باشند.بطور تقريبي با توجه به عواملي متغير ميزان هزينه کرد هر اسب ماهيانه بين ۳ تا ۵ ميليون تومان مي باشد.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar