آخرين خبر/ ياس حرم ز شاخه جدا از سه شعبه شد
کوچکترين شهيد فدا از سه شعبه شد

بين گلو و تير ، که سنخيتي نبود
تکخال عشق بود و دو تا از سه شعبه شد

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar