ايرنا/ امنيت حاکم بر مرزها، امنيت و رونق اقتصادي را براي يک سرزمين، به ارمغان مي آورند، از آنجا که مرزهاي هر کشور، داراي تاثيرات مستقيم بر استقلال و تماميت ارضي، حاکميت ملي، امنيت داخلي، اوضاع اقتصادي، فرهنگي، ديپلماسي و نيروهاي مسلح آن کشور و کارکردهاي آن است، اهميت مرزباني به مفهوم کلي نظارت و کنترل تحرکات انساني و دگرگوني ها و تغييرات اهميت ويژه اي پيدا مي کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar