ایرنا/ روز جهانی ماما با هدف بزرگداشت ماما وآگاهی دادن درخصوص اهمیت کار مامایی برگزار می گردد.پنجـم مـاه می مصادف با ۱۵ اردیبهشت، از سـوی سازمـان بهداشت جهانی و کنفدراسیون بین المللی مامایی به نام «روز جهانی ماما»نام گذاری شده است.

هـدف از روز جهانـی ماما، بزرگداشت مامایی و افزایش آگاهی و تبادل اطلاعات در راستای سلامتی مادر و نوزاد و اهمیت کار مامایی است. تصاویر فعالیت ماماها در بخش زایمان بیمارستان دکتر بسکی پدر طبیعت ایران در استان گلستان را نشان می دهد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar