ايسنا/ امسال، سومين سال خشک در گلستان طي ۴۵ سال اخير است. ميزان روان آب رودخانه‌ها به ميزان ۵۵ تا ۸۵ درصد کاهش يافته است. کاهش بارندگي و تداوم خشکسالي و افزايش ميانگين دما در استان گلستان، ميزان ذخيره‌هاي آبي را در اي استان به صفردرصد رسانده، در حال حاضر سد گلستان يکي از اصلي ترين سدهاي استان هيچ ذخيره آبي ندارد و سد وشمگيرتنها سه درصد ظرفيت دارد
سد گلستان در ۱۲ کيلومتري شهرستان گنبد کاووس و بر روي رودخانه گرگان رود قرار دارد، سد گلستان داراي ۲۳ ميليون مترمکعب ظرفيت دارد که در حال حاضر ذخيره آن به صفر درصد رسيده است.سد وشمگير در استان گلستان و در شهرستان آق قلا و در فاصلهٔ ۶۲ کيلومتري شمال شرق گرگان قرار دارد، سد وشمگير  ۱/۱ ميليون مترمکعب معادل ۳ درصد ظرفيت دارد.

عکس: محمد نسايي

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar