آخرین خبر/ کالسکه های سلطنتی در موزه خودروهای تاریخی ایران - کالسکه ناصرالدین شاه قاجار که آخرین بار در جریان ترور وی مورد استفاده قرار گرفت در موزه خودروهای تاریخی ایران - کالسکه سلطنتی (تاجگذاری) مورد استفاده جشن تاجگذاری پهلوی، سفارش دربار به شرکت واگن بورگ اتریش
عکاس : احمد بلباسی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar