فارس/ نیروهای ویژه به افرادی گفته‌می‌شود که در آموزش‌های نظامی عمومی و تخصصی، شاخص‌بوده، و در عملیات های خاص، حضور می یابند. در این گزارش آشنایی باانواع برف وبهمن شناسی , آشنایی با ابزار جستجو و نجات دربرف ,آشنایی صحیح از میله سونداژ در جستجو و نجات , تیراندازی دربرف بااسکی پرحرکت ,انواع سرمازدگی , نحوه تهیه پناهگاه های برفی , اجرای راهپیمایی بردمتوسط و بررسی وضعیت محیط درشب , شناسایی منطقه کمپ چریکی وایجادکمپ چریکی , آموزش اسکی شامل: آشنایی با لوازم اسکی ونحوه پوشیدن راه رفتن در سطوح صاف وشیب دار شاهد هستیم.


به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar