فارس/ پدر شهيد احمدي‌روشن در پاسخ به اين سؤال که آيا خاطره‌اي از شهيد احمدي روشن در هفته پژوهش داريد که وي از عدم حمايت‌هاي پژوهشگران و يا حمايت دولت از پژوهشگران صحبت به ميان آورده باشد، تأکيد کرد: مصطفي احمدي‌روشن معاون سايت بازرگاني هسته‌اي نطنز بود، بعد از سال 84 که بچه‌هاي ما به غني‌سازي اورانيوم اقدام کردند، مصطفي به همکارانش اعلام کرد، 5 هزار سانتريفيوژ جواب صنعت هسته‌اي کشور را نمي‌دهد.پدر شهيد احمدي‌روشن يادآور شد: مصطفي به اين نتيجه رسيد که نيازهاي کشور را با ارتقاي دستگاه‌ها تأمين کند، يکي از اقدامات جدي مصطفي تأمين نيازهاي داخل با استفاده از ظرفيت داخلي بود.احمدي‌روشن اظهار کرد: برخي از مسؤولان براي توسعه سانتريفيوژها جلوي پاي مصطفي و دوستانش سنگ مي‌انداختند.وي در پايان گفت: مصطفي بخشي از نيازمندي‌ها را در داخل کشور و بقيه را از خارج کشور با اشرافيت علمي وارد کرد و تعداد سانتريفيوژ به 19 هزار دستگاه رساند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد