انتخاب/ روسيه به نظام سوريه اجازه بمباران ادلب را داده است تا به اين شکل، به ترکيه براي حل بحران جهادي و پذيرش راه حل مشترک روسي ترکي فشار وارد کند. رانيا مصطفى در العرب نزديک به عربستان سعودي نوشت: روسيه سعي دارد به تدريج فرش زير پاي ايران در سوريه را جمع کند؛ از اين رو، با برخي گروههاي معارض مورد حمايت ترکيه در ادلب صلح کرده و اين گروهها را ملزم کرده است تا برابر مهار ايران در سوريه، راه حل سياسي روسيه را بپذيرند. در ادامه اين مطلب ادعا شده است: ائتلاف استراتژيک بين مسکو و تهران در سوريه به پايان خود رسيده است و ديگر روسيه در ميدان سوريه نيازي به شبه نظاميان ايراني ندارد. نفوذ ايران در ارتش سوريه به عامل مهمي براي نگراني مسکو تبديل شده است و روسها بيم آن دارند که حضور ايران، مانع از رسيدن آنها به دستاوردهايي در سوريه شود. اين تمايل روسيه به کنترل ايران در سوريه، با شرط بين المللي که براي عدم کارشکني در نقش روسيه در سوريه مطرح شد، تلاقي دارد. اين شرط، در ابتدا توسط اسرائيل مطرح شد و به نظر مي رسد ديدار اخير بين پوتين و نتانياهو، با هدف در هم پيچيدن صفحه اختلافات بين آنها انجام شد تا بار ديگر در خصوص هماهنگي نظامي در اسمان سوريه به توافق برسند. در ادامه، هدف گرفتن پايگاههاي ايراني در سوريه، بعنوان منفعت مشترک روسيه و اسرائيل مطرح شد که اسرائيل با هماهنگي عالي با روسيه، زمام آن را در دست دارد. در اين بين، برخي دولتهاي عربي پيشنهاد روسيه براي از سرگيري روابط با نظام سوريه را پذيرفته اند، اما در مقابل، خواستار مهار نقش ايران و ترکيه در سوريه شده اند. در نهايت بايد گفت روسيه با گروههاي معارض مورد حمايت ترکيه در ادلب به توافق رسيده است تا در برابر اجراي يک تغيير سياسي گسترده در مرحله اينده و دور کردن ايران از سوريه، اين گروهها، صلح و راه حل سياسي زير نظر روسيه را بپذيرند. از اين رو، روسيه به نظام سوريه اجازه بمباران ادلب را داده است تا به اين شکل، به ترکيه براي حل بحران جهادي و پذيرش راه حل مشترک روسي ترکي فشار وارد کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد