آخرین خبر/ ظریف گفت: در دنیای امروز غرب نمی تواند همه تصمیمات را برای دنیا بگیرد/ ما به واقع یک دنیای پسا غربی داریم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید