٨٤٧
٦

آخرین خبر/ سخنگوی دولت گفت: اربعین فرصتی شد که ملت ایران و عراق مرزبندی ها را نادیده گرفته و زیر پا بگذارند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید