آخرین خبر/ دستور موکد رئیس جمهور قربانی روزمرگی دستگاه های دولتی شد/ با وجود دستور رئیس جمهور بسیاری از دستگاه های دولتی گزارش فعالیت های خود در راستای تسهیل صدور مجوز برای بهبود شرایط کسب و کار را هنوز اعلام نکردند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر