آخرین خبر/ توییت ضرغامی با طرح یک ادعا و سوال حسام الدین آشنا از وی و پاسخ ضرغامی به وی را در تصویر مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید