آخرین خبر/ بعد از اینکه جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس در ادعایی تازه مدعی شد: سال 96 چهار رابط روح الله زم دستگیر شدند. آشنا مشاور روحانی از این نماینده مجلس مدرک خواست.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید