فارس/ وزارت دفاع روسيه در واکنش به ترور سردار شهيد قاسم سليماني به دست نظاميان آمريکايي تاکيد کرد که ترور سردار سليماني يک اقدام کوته بينانه از سوي آمريکا بود. وزارت دفاع روسيه همچنين اين اقدام آمريکا را باعث افزايش تنش نظامي و سياسي در منطقه خوانده است. وزارت خارجه روسيه پيش از اين در واکنش به ترور سردار سليماني به دست نيروهاي آمريکايي در بغداد تاکيد کرد که کشته شدن ژنرال ايراني توسط نيروهاي آمريکايي يک اقدام بي پروايانه است که باعث افزايش تنشها در منطقه خواهد شد. وزارت خارجه روسيه همچنين با مردم ايران به خاطر شهادت سردار سليماني ابراز همدردي کرده است.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد