آخرين خبر/ لحظاتي از انتظار فوج مردم براي رسيدن پيکر پاک سردران مقاومت در مشهد را مشاهده ميکنيد. لحظاتي که سخنگوي ميدان "آتش به اختيار" ماجراي جايزه براي سر ترامپ را اعلام ميکند.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد