فارس/ رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت گفت: هر کسی کلامش به تنش غیر ضرور تبدیل شود، باید به مردم پاسخگو باشد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید