آخرین خبر/ رئیس قوه قضاییه: حاج قاسم مرد با اراده پولادینی بود که شاگرد مکتب خمینی کبیر و بزرگی چون امام خامنه ای حکیم بود. او به لبنانی یمنی و سوری ایستادگی داد تا جایی که سید حسن نصرالله میگفتند که جان حاج قاسم را مفید تر از جان خودم میدانم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید