آخرین خبر/ سوال خبرنگار شما راستشو نمی گید : آیا دیر خبر دادن آمار بخاطر حضور مردم در انتخابات بوده است؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید