آنا/ عضو شوراي مرکزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت:رئيس جمهور به خوبي مي‌داند مرد روزهاي سخت نيست و براي اينکه عملکرد مثبت و منفي ستاد مقابله با کرونا به‌نام او نوشته نشود، وزير بهداشت را روانه ميدان کرده است. رضا روستاآزاد اظهار کرد: عملکرد دولت در امر مقابله با ويروس کرونا، خيلي مثبت و قابل دفاع نبوده است. وي افزود: در جايي که بايد خود رئيس جمهور به عنوان رئيس دستگاه اجرايي ورود جدي داشته باشد و رياست ستاد مقابله با کرونا را در اختيار بگيرد، در کمال ناباوري اداره امور ستاد را به وزير بهداشت سپرده است. عضو شوراي مرکزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي خاطرنشان کرد: چون وزير بهداشت از بالاترين اختيارات در دولت برخوردار نيست، توان اداره ستاد مقابله با کرونا را به بهترين نحو ندارد، البته اقدامات و تلاش وزير بهداشت در اين مدت قابل ستايش است و همه ما مي‌دانيم با وجود اينکه از بالاترين اختيارات دولتي برخوردار نيست، اما با تمام وجود هرچه توان دارد براي مقابله با اين ويروس به کار گرفته است. روستاآزاد ادامه داد: هرچقدر که وزير بهداشت در اين روزها به خاطر تلاش‌هاي شبانه‌روزي خسته شده است، در مقابل رئيس جمهور و معاون اول شاد و پرنشاط هستند! اين مسئله مايه تأسف براي همه ما ايراني‌هاست. وي در پاسخ به اين پرسش که چرا روحاني از قبول مسئوليت فرماندهي مستقيم ستاد مقابله با کرونا شانه خالي مي‌کند، يادآور شد: رئيس جمهور به خوبي مي‌داند مرد روزهاي سخت نيست و براي اينکه عملکرد مثبت و منفي ستاد مقابله با کرونا به‌نام او نوشته نشود، وزير بهداشت را روانه ميدان کرده است. فعال سياسي اصولگرا خاطرنشان کرد: اينکه رئيس جمهور اعلام مي‌کند، هفته‌اي يک بار در جلسات ستاد مقابله با کرونا شرکت دارد و اگر خودش هم شرکت نکند، معاون اولش حضور خواهد يافت، کاملاً موضع غيرمنطقي و غيرقابل قبول است. روستاآزاد گفت: در اغلب کشورهايي که در مقابله با کرونا موفق ظاهر شدند، رئيس دولت يا بالاترين مقام اجرايي آن کشور کنترل و اداره مستقيم اوضاع را در اختيار داشتند؛ لذا رئيس جمهور بايد مستقيماً فرماندهي ستاد را برعهده داشته باشد.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد