ايسنا/ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام قرنطينۀ ‎شديد و اعمال محدوديت‌هاي ‎سراسري و موقت را تنها راه براي مقابله با ويروس کرونا دانست. محمدباقر قاليباف در حساب کاربري خود در توييتر نوشت: «‏متأسفم که به خاطر آن که به توصيۀ قبلي دلسوزان توجه نشد، مجبورم اين موضوع را علني بگويم: با خوش‌بيني و تعلل به هيچ عنوان ‎کرونا کنترل نمي‌شود. با آن که زمان از دست رفته، براي جلوگيري از تهديد بيشتر سلامت مردم "فقط" يک راه داريم: قرنطينۀ ‎شديد و اعمال محدوديت‌هاي ‎سراسري و موقت.»

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد