ميزان/ فرمانده نيروي زميني ارتش گفت: با قاطعيت اعلام مي‌کنم که تانک کرار بهترين تانک صحنه نبرد محسوب مي‌شود. امير «کيومرث حيدري» در گفت‌وگو با ميزان، اظهار کرد: به اميد خدا پس از گذراندن مراحل تست و ارزيابي تانک کرار و کسب موفقيت‌هاي لازم در عرصه ميداني و رسيدن به وضعيت مناسبت و مطلوب‌، اين تانک به يگان رزم نيروي زميني ارتش ملحق خواهد شد. وي افزود: در حال حاضر کارهاي مربوط به تست و ارزيابي‌هاي ميداني تانک کرار که توسط وزارت دفاع طراحي و توليد شده است، در نيروي زميني ارتش در حال انجام است. فرمانده نيروي زميني ارتش خاطرنشان کرد: با قاطعيت اعلام مي‌کنم که تانک کرار بهترين تانک صحنه نبرد محسوب مي‌شود.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد