ايسنا/ سفير جمهوري اسلامي ايران در فرانسه تاکيد کرد: رويکرد کشورها و عدم همراهي با اقدام اخير آمريکا روايتي مثبت و سازنده از مسير تکوين ديدگاه دقيق جهانيان است. 

بهرام قاسمي سفير کشورمان در پاريس در رشته توييتي نوشت: 

به نظر مي رسد جهان به يکي ديگر از نقاط عطف تاريخي خود نزديک مي‌شود. ديگر ترديدي نيست که عرصه بين‌المللي و جهاني به سمت تغييري بنيادين پيش مي‌رود و با يک جابجايي و تغيير شکل و تقسيم‌بندي متفاوت از گذشته مواجه است.

رويکرد بسياري از کشورهاي جهان در مخالفت و عدم همراهي با اقدام اخير آمريکا روايتي مثبت و سازنده از مسير تکوين ديدگاه دقيق جهانيان و خواست آنها براي ايجاد سازوکارهاي لازم در مخالفت با شکل گيري جهاني تک قطبي دارد. 

امروز در پرتو آگاهي و سرعت ارتباطات و با بهره گيري از آنچه طي چند دهه گذشته و بخصوص در چند سال اخير بر جهان رفته است، به نظر مي رسد جهان با صدايي رسا بيزاري خود از جهان تک صدايي را فرياد مي زند.

جهان تک قطبي و تلاش يک کشور براي اعمال سياست هاي يک سويه خود بر ديگران، حاصلي جز افزايش فقر، عدم توسعه، افراط گرايي و تروريسم براي ملت هاي جهان نداشته است.

يکجانبه گرايي و سعي در تضعيف نهادهاي بين المللي و مشخصا سازمان ملل که برآمده از تجربه  دو جنگ جهاني ويرانگر و مرگ ميليون ها انسان بي گناه در قاره اروپاست،  مي تواند به باز افروزي شعله هاي جنگ و خشونت در مناطق مختلف از جهان پرتنش کنوني بينجامد و تهديدي جدي عليه صلح و امنيت جهاني باشد.

براي تحقق چند صدايي و مخالفت با اعمال سياست هاي زورمدارانه و جلوگيري ازناديده انگاشتن موازين بين المللي توسط يک قدرت، جهان در اين بزنگاه مهم از تاريخ خود براي تحقق آرمان هاي مقدسي چون صلح و آزادي، عدالت و برابري، بزودي نيازمند يک انتخاب راهبردي و سرنوشت ساز خواهد بود.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar