فارس/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تازگي طرحي را تقديم هيات رئيسه و اعلام وصول کرده‌اند که در صورت تصويب نهايي تکليف دفاتر کاري در اختيار نمايندگان مجلس و همچنين وضعيت حقوق و مزاياي نمايندگان شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي روشن مي‌شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تازگي طرحي را تقديم هيات رئيسه و اعلام وصول کرده‌اند که در صورت تصويب نهايي يکبار براي هميشه تکليف دفاتر کاري در اختيار نمايندگان مجلس روشن مي‌شود. اين طرح که با امضاي ۵۰ نفر از نمايندگان مجلس طراحي شده است علاوه بر اين تامين خودرو و شفافيت حقوق و مزاياي نمايندگان در دوره نمايندگي را در دستور کار دارد.

دليل طراحي اين طرح از سوي نمايندگان مجلس يازدهم اين است که عدم تعيين تکليف دفتر کار نمايندگان و تأمين خودرو براي آنها در حوزه هاي انتخابيه و پرداخت هزينه توسط مجلس و يا مساعدت و همراهي دستگاههاي اجرائي سبب شده است تا هم پرداخت هزينه به نمايندگان زمينه جوسازي عليه نمايندگان و مجلس شود و هم وابستگي به دستگاههاي اجرائي براي تأمين خودرو باعث عدم استقلال نمايندگان مي شود.

آنها معتقدند استفاده از ساختمان هاي استيجاري براي دفتر نمايندگان باعث مي شود تا همه اسناد و مدارک هر دوره در اختيار نمايندگان دوره هاي بعدي قرار نگيرد و ثابت نبودن محل دفتر باعث سردرگمي مردم در دسترسي به دفتر نمايندگان مي شود. پرداخت کل حقوق نمايندگان از مجلس هم باعث مي شود تا رديف هاي بودجه اي مجلس هم درست نشان داده شود و زمينه اي براي حمله به مجلس فراهم کند. به اعتقاد آنها پرداخت حداقل بخشي از حقوق نمايندگان توسط دستگاه متبوع تا اندازهاي اين مشکل را حل مي کند.

نمايندگان مي‌خواهند تا در اين طرح مواد (۷۴) و (۸۰) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را اصلاح کنند.

بر اين اساس دو تبصره به عنوان تبصره هاي (۲) و (۳) به ماده (۷۲) به شرح ذيل الحاق مي شود و شماره تبصره قبلي آن به (۱) تغيير مي يابد:

تبصره ۲- شهرداري هاي مراکز حوزه انتخابيه مجلس مکلفند با استفاده از منابع داخلي خود و يا تسهيلات اعطايي بانک ملي ايران با استفاده از زمين هاي دولتي موجود در اختيار وزارت راه و شهرسازي در مرکز شهر و يا زميني هاي متعلق به خود در قبال تهاتر با زمين‌هاي در اختيار وزارت راه و شهرسازي، به ازاي هر نماينده يک واحد آپارتمان و يا ويلائي  150 متري مطابق با نقشه مورد تأييد مجلس احداث و براي استفاده به عنوان دفتر نمايندگان به آنها اجاره دهند. اجاره اين واحدها به قيمت کارشناسي روز توسط مجلس شوراي اسلامي پرداخت مي شود. مجلس مکلف است با اولويت شهرهاي کوچکتر در اسرع وقت نسبت به تملک اين واحدها به قيمت کارشناسي روز اقدام نمايد.

بانک ملي ايران مکلف است در صورت درخواست شهرداري‌هاي مورد اشاره از محل منابع داخلي خود و يا محلهاي تعيين شده توسط بانک مرکزي، تسهيلات مورد نياز را تأمين و با اقساط پنجساله واگذار نمايند. تبصره ۳- ادارات کل ديوان محاسبات استانها مکلفند با انعقاد قرارداد تأمين خودرو از آژانس هاي تأمين خودرو با راننده، در روزهاي حضور نماينده در حوزه انتخابية، نسبت به تأمين يک خودرو متعارف براي هر نماينده اقدام نمايند. هزينه هاي مربوطه در بودجه سالانه ديوان محاسبات منظور مي شود.

ماده۲ : تبصره ماده (۸۰) به شرح ذيل اصلاح مي شود: تبصرہ۔ مقرري هزينه هاي نمايندگان در هر سال در جلسه مشترک هيأت رئيسه با کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با رعايت مقررات مالي مجلس به تصويب مي رسد حقوق و مزاياي نمايندگان شاغل در دستگاههاي اجرائي توسط همان دستگاه و نمايندگان بازنشسته و يا غيرشاغل در دستگاههاي اجرائي توسط مجلس پرداخت مي شود. در صورتي که احکام حقوقي صادره توسط دستگاه اجرائي کمتر از احکام صادره توسط مجلس باشد مابه التفاوت احکام صادره به اضافه اضافه کاري ماهيانه شبيه دستگاههاي اداري دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز حق بيمه سهم کارفرما نسبت به مبلغ اضافي توسط مجلس پرداخت مي شود.

هر نوع پرداختي مازاد بر حکم حقوقي تحت هر عنوان اضافه کاري يا پاداش به جز عيدي، حق التدرس، حق راهنمايي و مشاوره پايان نامه، حق طبابت، حق العمل جراحي و کارمزد پژوهشي توسط دستگاه اجرائي متبوع به نماينده مجلس ممنوع است. قبل از تصميم مجدد در هر دوره به صورت علي الحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل مي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar