ايسنا/ نماينده کشورمان در سازمان ملل تاکيد کرد به کارگيري مکانيسم بازگرداني تحريم ها از سوي آمريکا و اعمال تحريم هاي تسليحاتي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران فاقد مبناي قانوني بوده و خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ است و ما به وضوح گفته ايم که اگر تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران اعمال شوند، واکنش ايران بسيار سرسختانه خواهد بود و هيچ گزينه سياسي هم که در دسترس ايران هستند را ناديده نمي گيريم.

به گزارش پايگاه اينترنتي انجمن کنترل سلاح واشنگتن، مجيد تخت روانچي نماينده کشورمان در سازمان ملل در گفت و گويي با اين انجمن درباره تلاش آمريکا براي اعمال تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران در پي عدم تصويب قطعنامه اي که براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران ارائه کرده بود، گفت: اول از همه اين که هر اقدامي از جانب شوراي امنيت براي اعمال تحريم هاي نظامي عليه ايران، غير قانوني و خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ است. بنابراين، هيچ زمينه قانوني براي شوراي امنيت وجود ندارد که بتواند بر اساس آن قطعنامه اي براي اعمال تحريم ها عليه ايران صادر کند.
روانچي ادامه داد: مسئله دوم اين است که اقدام آمريکا با شکست مواجه خواهد شد، به دليل اين که اعضاي شوراي امنيت حاضر به تخطي از قطعنامه ۲۲۳۱ نيستند. همان طور که پيش تر گفتم، اين قطعنامه با اتفاق نظر در شوراي امنيت تصويب شده است و بخشي از قوانين بين المللي است. بنابراين، امروز اعضاي شوراي امنيت بايد آخرين کساني باشند که چيزي خلاف قوانين بين المللي تصويب مي کنند.
نماينده کشورمان در سازمان ملل در ادامه درباره اقدام آمريکا در استفاده از مکانيسم بازگرداني تحريم ها اظهار کرد: بسيار خنده دار است آمريکا را از مشارکت کنندگان برجام(توافق هسته اي) بدانيم چرا که آمريکا ديگر عضو اين توافق نيست. آمريکا پيش از اين گفته است که مشارکتش در برجام را متوقف کرده است و در بالاترين رده هم آن را اعلام کرده است.
روانچي همچنين درباره ادعاي برخي مقامات آمريکايي مبني بر اين که توافق هسته اي و قطعنامه ۲۲۳۱ از هم جدا هستند، گفت: در حالي که آمريکا از برجام خارج شده است، هنوز مدعي است که عضوي از قطعنامه ۲۲۳۱ است. ظاهرا آن ها اين قطعنامه را مطالعه نکرده اند. اين قطعنامه سند قانوني برجام است و برجام پيوستي از اين قطعنامه است. صحبت از دو سند جداگانه نيست. تنها بحث يک سند مطرح است و آن قطعنامه ۲۲۳۱ است.
او علاوه بر اين تشريح کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ درباره مشارکت کنندگان برجام است و بحث اعضاي قطعنامه ۲۲۳۱ در آن مطرح نيست. حقوق و تعهدات معيني براي مشارکت کنندگان برجام وجود دارد. از آنجا که آمريکا از برجام خارج شده است به عنوان يکي از مشارکت کنندگان برجام تلقي نمي شود. بنابراين مبناي قانوني براي اين ادعاي آمريکا که يکي از مشارکت کنندگان برجام است، وجود ندارد. ما بر اين باور هستيم که آمريکا نمي تواند مقررات مربوطه در قطعنامه ۲۲۳۱ را براي بازگرداندن قطعنامه هاي قديمي به کار بگيرد. ما به وضوح گفته ايم که اگر تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران اعمال شوند، واکنش ايران بسيار سرسختانه خواهد بود و هيچ گزينه سياسي هم که در دسترس ايران هستند را ناديده نمي گيريم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar