خبرآنلاين/ وزير امور خارجه کشورمان به مناسبت تاسوعاي حسيني غزلي معروف از حافظ شيرازي را منتشر کرد.

ظريف نوشت:
 رندان تشنه لب را آبي نمي‌دهد کس

گويي ولي شناسان رفتند از اين ولايت
در زلف چون کمندش اي دل مپيچ کانجا

سرها بريده بيني بي جرم و بي جنايت

چشمت به غمزه ما را خون خورد و مي‌پسندي

جانا روا نباشد خونريز را حمايت

در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود

از گوشه‌اي برون آي اي کوکب هدايت

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نيفزود

زنهار از اين بيابان وين راه بي‌نهايت

اي آفتاب خوبان مي‌جوشد اندرونم

يک ساعتم بگنجان در سايه عنايت

اين راه را نهايت صورت کجا توان بست

کش صد هزار منزل بيش است در بدايت

هر چند بردي آبم روي از درت نتابم

جور از حبيب خوشتر کز مدعي رعايت

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar