ايرنا/ عضو شوراي عالي سياست گذاري جبهه اصلاح طلبان، تنها نماينده آراي خاکستري و متفاوت را اصلاح طلبان عنوان کرد و گفت: اصولگرايان فکر مي‌کردند با بريدن قشر خاکستري از اصلاح‌طلبان، آنها به سمت اصولگرايان مي‌روند ولي تجربه انتخابات گذشته نشان داد اين قشر هرگز به اصولگرايان روي خوش نشان نمي‌دهند.

سيد محمود ميرلوحي روز سه شنبه در گفت‌وگو با ايرنا اظهار کرد: بخشي از اصلاح‌طلبان مثل اصولگراها مي‌انديشند ولي بخشي از آنها هم اصل را بر نظر مردم مي‌گذارند و سرمايه اجتماعي را به عنوان مهمترين رکن جمهوريت و مشارکت مي‌دانند.  

عضو شوراي شهر تهران افزود:  در گذشته به اين شکل بود که  اگر ۲۰ درصد مردم به اصلاح‌طلبان و ۲۰  به اصولگرايان راي مي‌دادند، بقيه راي دهندگان با توجه به شرايط به شخصي راي مي‌دادند که وعده‌هايش به خواسته‌هاي آنها نزديکتر بود.

ميرلوحي ادامه داد: قشر سرگردان و خاکستري، در حال حاضر  تمايلي به راي دادن ندارد. مگر اينکه شرايطي حاکم شود و همه بتوانند به‌طور برابر در انتخابات شرکت کرده و برنامه خود را در معرض قضاوت عامه قرار دهند به طوري که مردم قانع شوند اراده‌اي براي پي‌گيري مطالبات آنها وجود دارد. در اين صورت است که خاکستري‌ها جهت گيري خود را مشخص مي‌کنند.

مشارکت حداکثري نياز امروز کشور است 

ميرلوحي گفت: انتخابات اسفند ۹۸، شيوع ويروس کرونا، شرايط عمومي کشور و اتفاقاتي که در منطقه و سطح جهان در حال رخ دادن است؛ نشان مي‌دهد ما شرايط خاص، ويژه و حساسي را در پيش رو داريم و اين سوال مطرح مي‌شود که اراده‌اي براي بالا بردن نرخ مشارکت وجود دارد يا قرار است مدل انتخابات اسفند ۹۸ تکرار شود و اقليتي بر مشارکت حداکثري ترجيح داده شوند؟

اين فعال اصلاح طلب افزود: اخبار و نشانه‌ها مختلفي وجود دارد. گاهي از برخي مواضع، تکرار اتفاق دوم اسفند ۹۸ استنباط و بعضي مواقع هم نشانه‌هايي از تجديد نظر و گشايش ديده مي‌شود.

ميرلوحي، مشارکت حداکثري را نياز امروز کشور ارزيابي کرد و با بيان اينکه گره‌ها و مشکلات کشور با حضور يک جريان گشوده نمي‌شود، گفت: اصولگرايان تمايل دارند انتخابات بعدي به شيوه اسفند ۹۸ برگزار شود. آنها مشارکت، شور و هيجان مردم در سال‌هاي ۹۲، ۹۴ و ۹۶ را فراموش نکرده اند به همين دليل بقاي خود ر ا در مشارکت ۲۰ تا ۲۵ درصدي مي‌بينند.

ميرلوحي گلايه مردم از اصلاح طلبان را يکي از عوامل کاهش نرخ مشارکت در انتخابات گذشته دانست و با طرح اين پرسش که اين گلايه از کجا نشأت مي‌گيرد، يادآور شد: اين سوالي است که بايد به آن پاسخ داد. مردم مي‌گويند شما به وعده‌ها عمل نکرديد. به همين دليل از صندوق راي نااميد شده‌اند و تمايلي به مشارکت ندارند.

اين فعال سياسي بيان کرد: بعد از انتخابات سال ۹۶ و انتخاب اعضاي شوراي شهر تهران، جوانان زيادي با انگيزه آماده کمک به شوراي شهر بودند، پيشنهاد مي‌دادند و نهاد شورا را از آن خود مي‌دانستند اما اکنون ديگر نااميد شدند. اين در حالي است که اصلاح‌طلبان شوراي شهر تهران براي محور قرار دادن شهر و اصلاح نواقص گذشته نهايت تلاش خود را کردند. لذا ناراحتي مردم و بدنه حامي اصلاح‌طلبان از مشکلات بزرگتري ناشي مي شود که در کشور به وجود آمده است.

وي، ريشه مشکلات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را بي برنامگي در سطح کلان توصيف کرد و افزود: گروهي عملاً  اصلاح‌طلبان را از بدنه راي و حاميان خود جدا کردند و  به مطالبه گراني تبديل شده‌اند که با هيچ جرياني ارتباط برقرار نمي‌کنند و در هيچ انتخاباتي شرکت نخواهند کرد.  بنابراين اگر مشکلات حل نشود با چنين وضعيتي کشور با چالش‌هاي جدي مواجه مي شود.

اين فعال اصلاح‌طلب گفت: در  يک انتخابات آزاد و رقابتي که هر کس حق داشته باشد به گزينه خود راي دهد حتي اگر راديکال‌ترين نامزد جناح رقيب هم راي بياورد بايد به آن احترام گذاشت و به آنها کمک کرد. همه بايد بتوانند داوطلب شوند و همه بايد ميان نامزدها گزينه مطلوب خود را داشته باشند.

بيشتر اصلاح طلبان در پي نامزد اجاره اي براي ۱۴۰۰ نيستند

ميرلوحي درباره استراتژي اصلاح طلبان در انتخابات، گفت: دو ديدگاه در اصلاح‌طلبان وجود دارد، يکي ديدگاه آنهايي است که در انتخابات اسفند ۹۸ ليست دادند و شرکت کردند، آنها معتقدند با همان فرمان و رويکرد در انتخابات ۱۴۰۰ هم شرکت کنند. مشاهده کرديم در اسفند ۹۸ آنها نتوانستند مردم را پاي صندوق‌هاي راي بياورند.

عضوشوراي مرکزي مجمع دانش آموختگان ايران اسلامي ادامه داد: آنها از بقيه اصلاح‌طلبان گلايه دارند که اگر همه در تهيه ليست مشارکت مي‌کردند، مردم مي‌آمدند. با وجودي که چند حزب با تابلوي اصلاح‌طلبي اقدام به تهيه ليست کردند ولي چون تفکر اقناعي و نظرات مردم در آن رويکرد انتخاباتي غايب بود، نتيجه‌اي به همراه نداشت. رييس دولت اصلاحات در اين به صراحت اعلام کرد که اگر من هم از مردم بخواهم در انتخابات شرکت نمي‌کنند.

ميرلوحي درباره سرخوردگي راي دهندگان خاطرنشان کرد:  ديدگاه دوم مربوط به شوراي عالي سياست گذاري جبهه اصلاح طلبان است. آنها  به اين جمع‌بندي رسيدند که با اين شيوه ليست ندهند و تاکنون ديدگاه آنها تغييري نکرده است. لذا جز افراد و احزابي که در اسفند ۹۸ ليست دادند، ديگر اصلاح‌طلبان طرفدار حمايت از نامزد غيراصلاح‌طلب و به اصطلاح اجاره‌اي در ۱۴۰۰ نيستند.

عضو شوراي شهر تهران گفت: خرد جمعي اصلاح‌طلبان مي‌گويد در آزموني که شکست آن از پيش معلوم است شرکت نکنند. در انتخابات اخير مجلس بخشي از اصلاح‌طلبان مدلي بي‌نتيجه را استفاده کردند و نتيجه نگرفتند پس اين شيوه نبايد تکرار شود.  

وي، مشارکت قابل قبول مردم در انتخابات ۱۴۰۰ را در گرو اطمينان خاطر آنها از اصلاح اوضاع کنوني دانست و عنوان کرد: در اين باره هر چه بخواهيم استدلال کنيم، افکار عمومي از ما نمي‌پذيرد.

لازم باشد تا بهبود شرايط صبر مي‌کنيم

ميرلوحي گفت: اسفند ۹۸ در کنار مردم قرار گرفتيم. همين بهتر که نيامديم و اگر لازم باشد تا بهبود شرايط انتخابات صبر مي‌کنيم، اينطور نيست که تصور کنيم اگر ۱۴۰۰ را از دست دهيم فرصتي ديگري نخواهيم داشت بنابراين بايد شاهد آثار عملکرد مجلس يازدهم بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar