ايرنا/ عضو شوراي سياست گذاري با اشتباه خواندن فکر اصولگرايان که نمي توانند قشر خاکستري را به سوي خود جذب کنند تاکيد کرد بيشتر اصلاح طلبان براي انتخابات 1400 به دنبال نامزد اجاره اي نيستند.

سيد محمود ميرلوحي عضو شوراي سياست گذاري تاکيد کرد  تنها نماينده آراي خاکستري و متفاوت را اصلاح طلبان عنوان کرد و گفت: اصولگرايان فکر مي‌کردند با بريدن قشر خاکستري از اصلاح‌طلبان، آنها به سمت اصولگرايان مي‌روند ولي تجربه انتخابات گذشته نشان داد اين قشر هرگز به اصولگرايان روي خوش نشان نمي‌دهند.

ميرلوحي درباره استراتژي اصلاح طلبان در انتخابات، گفت: دو ديدگاه در اصلاح‌طلبان وجود دارد، يکي ديدگاه آنهايي است که در انتخابات اسفند ۹۸ ليست دادند و شرکت کردند، آنها معتقدند با همان فرمان و رويکرد در انتخابات ۱۴۰۰ هم شرکت کنند. مشاهده کرديم در اسفند ۹۸ آنها نتوانستند مردم را پاي صندوق‌هاي راي بياورند.

عضوشوراي مرکزي مجمع دانش آموختگان ايران اسلامي ادامه داد: آنها از بقيه اصلاح‌طلبان گلايه دارند که اگر همه در تهيه ليست مشارکت مي‌کردند، مردم مي‌آمدند. با وجودي که چند حزب با تابلوي اصلاح‌طلبي اقدام به تهيه ليست کردند ولي چون تفکر اقناعي و نظرات مردم در آن رويکرد انتخاباتي غايب بود، نتيجه‌اي به همراه نداشت. رييس دولت اصلاحات در اين به صراحت اعلام کرد که اگر من هم از مردم بخواهم در انتخابات شرکت نمي‌کنند.

ميرلوحي درباره سرخوردگي راي دهندگان خاطرنشان کرد:  ديدگاه دوم مربوط به شوراي عالي سياست گذاري جبهه اصلاح طلبان است. آنها  به اين جمع‌بندي رسيدند که با اين شيوه ليست ندهند و تاکنون ديدگاه آنها تغييري نکرده است. لذا جز افراد و احزابي که در اسفند ۹۸ ليست دادند، ديگر اصلاح‌طلبان طرفدار حمايت از نامزد غيراصلاح‌طلب و به اصطلاح اجاره‌اي در ۱۴۰۰ نيستند.

عضو شوراي شهر تهران گفت: خرد جمعي اصلاح‌طلبان مي‌گويد در آزموني که شکست آن از پيش معلوم است شرکت نکنند. در انتخابات اخير مجلس بخشي از اصلاح‌طلبان مدلي بي‌نتيجه را استفاده کردند و نتيجه نگرفتند پس اين شيوه نبايد تکرار شود.  

وي، مشارکت قابل قبول مردم در انتخابات ۱۴۰۰ را در گرو اطمينان خاطر آنها از اصلاح اوضاع کنوني دانست و عنوان کرد: در اين باره هر چه بخواهيم استدلال کنيم، افکار عمومي از ما نمي‌پذيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar