تسنيم/ نيروي زميني سپاه طي يک سلسله عمليات گسترده مقرهاي ضد انقلاب در جدار مرز شمالغرب را منهدم کرد.


طي هفته جاري نيروي زميني سپاه با اجراي يک سلسله عمليات گسترده تعداد زيادي از مقرهاي گروهک هاي تروريستي ضد انقلاب را در جدار مرزي منطقه شمالغرب کشور منهدم کرد. 
همچنين در اين عمليات که با استفاده از پهپادها، توپخانه و موشک هاي هوشمند نيروي زميني سپاه انجام شد تعدادي زيادي از عناصر مهم و سرشناس صد انقلاب به هلاکت رسيده و تعداد ديگري نيز مجروح شدند. 
در اين عمليات همچنين مقادير زيادي سلاح، مهمات و تله هاي انفجاري از مقرهاي اين گروهک هاي ضد انقلاب کشف و ضبط شد. 
به گزارش تسنيم اين عمليات يکي از بزرگترين عمليات هاي نيروي زميني سپاه بود که طي آن تلفات سنگيني به ضد انقلاب وارد شده و منجر به غير عملياتي شدن پايگاه هاي آنان در جدار مرز شد. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar