جام جم/ تعيين 31سال حبس به عنوان مجازات اشد براي معاون سابق حوزه ريسات دستگاه قضا بيانگر صدور يک حکم سنگين عليه طبري است و در واقع مي‌توان گفت شديدترين مجازات تعزيري براي وي در‌نظر گرفته شده است.
 
علي بهادري جهرمي، رئيس مرکز وکلاي قوه قضاييه درباره حکم صادر شده براي طبري به جام‌جم گفت: در حال حاضر در نظام کيفري ما جرائم به چهار دسته تعزير، حد، قصاص و ديات تقسيم مي‌شوند. آنچه مشخص است جرايم ارتکابي آقاي طبري از نوع تعزير مي‌باشد و خود مجازات‌هاي تعزيري هم به هشت درجه تقسيم مي‌شود که شديدترين آن، مجازات تعزيري درجه ۱  و ميزان حبس تعزيري درجه ۱ هم بيش از ۲۵سال است.  اين کارشناس مسائل حقوقي افزود: تعيين 31سال حبس به عنوان مجازات اشد براي وي بيانگر صدور يک حکم سنگين عليه آقاي طبري است  و در واقع مي‌توان گفت شديدترين مجازات تعزيري براي وي در‌نظر گرفته شده است.
وي با بيان اين‌که تعيين 31سال حبس به عنوان مجازات اشد براي طبري نشان‌دهنده سنگين بودن حکم وي است، گفت: اين حکم را نبايد با جرايم حدي مستوجب اعدام يا جنايات عمدي مستوجب قصاص مقايسه کرد؛ چرا که نوع اتهامات ماهيتا متفاوت از يکديگر است. علاوه بر اين بايد متذکر شد که وي تنها به مجازات حبس محکوم نشده است، بلکه براي وي جزاي نقدي سنگين و مصادره اموال نيز در نظر گرفته شده است. 
بهادري افزود:اين سنگيني حکم نشان مي دهد که قوه قضاييه در برخورد با فساد و تخلف در هر سطحي جدي است و اگر فساد و تخلف در درون خود دستگاه قضا باشد به شدت و بدون تخفيف برخورد مي‌کند. البته علي رغم شدت برخورد دستگاه قضا با متخلفين و مجرمين، قوه قضاييه خود را ملزم به رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات مي داند و سعي مي کند مجرمان و متخلفين را فراتر از قانون مجازات نکند متهمين را هم براساس دلايل و مستندات محکم و متقن محکوم نمايد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar