ايسنا/ رئيس صداوسيما با صدور حکمي مجيد آخوندي، معاون سياسي سازمان را به رياست ستاد انتخابات سازمان صدا و سيما منصوب کرد.

مجيد آخوندي، معاون سياسي سازمان صداوسيما به سمت رياست ستاد انتخابات اين سازمان در سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، ششمين دوره شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا و اولين ميان دوره اي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي منصوب شد.
علي عسکري، رئيس صداوسيما در اين حکم، اطلاع رساني به موقع، دقيق، صحيح و مستمر با رعايت اصل بي طرفي، توليد برنامه‌هاي متنوع و جذاب به منظور افزايش آگاهي عمومي و زمينه سازي مناسب براي حضور پرشور آحاد ملت ايران در پاي صندوق هاي راي و برگزاري انتخاباتي در تراز گام دوم انقلاب اسلامي را از راهبردهاي رسانه ملي برشمرد.
وي در اين حکم انتظارات خود از اين ستاد را اينگونه عنوان کرد که ضمن هدايت، ايجاد هماهنگي و بهره گيري بهينه از همه ظرفيت هاي سازمان در تحقق اهداف ترسيم شده، نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها اهتمام جدي به عمل آيد. طبق حکم رئيس سازمان صداوسيما، مجيد آخوندي مي‌بايست نتايج ارزيابي‌ها و تحليل هاي رويدادهاي مرتبط با انتخابات، تصميمات نهايي در مقاطع مختلف، اقدامات صورت گرفته و نتايج نظارت بر عملکرد بخش هاي مرتبط سازمان را به صورت متناوب به دکتر علي عسکري گزارش دهد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar