خبرگزاري دانشجو/ فرشادان، نماينده سنندج گفت: آقاي روحاني  شيوه هاي اقتصادي شما نا کار آمد بوده است. اگر خود تدبيري نداريد از سخنان رهبري الگو بگيريد. گفتار درماني بي مصرف شما در بخش بهداشت و درمان کردستان بي فايده است کاري بکنيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar