نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
سیاسی

توصیه غریب آبادی به آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد عربستان

منبع
ايسنا
بروزرسانی
توصیه غریب آبادی به آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد عربستان

ايسنا/ نماينده دائم ايران نزد دفتر سازمان ملل و ساير سازمان هاي بين المللي مستقر در وين در نشست شوراي حکام گفت: آژانس بايد از رياض بخواهد فوراً موافقتنامه جامع پادمان را به طور کامل اجرا کند.

به گزارش ايسنا، کاظم غريب آبادي در اين نشست اظهار کرد: کشورهاي عضو آژانس که همکاري با عربستان سعودي را انتخاب کرده اند، ضمن هوشياري در اين خصوص، کاملا به تعهدات مربوطه خود تحت رژيم پادمان آژانس احترام بگذارند و اطمينان حاصل کنند که ابزارهاي پادماني لازم توسط عربستان سعودي قبل از انتقال هرگونه فناوري، مواد و تجهيزات هسته اي، فراهم شده اند.

غريب آبادي با اعلام نگراني از عدم اجراي کامل موافقت نامه جامع پادمان توسط عربستان سعودي و سکوت کساني که هميشه در مورد حفظ يکپارچگي رژيم پادمان ابراز نگراني مي کنند، افزود: عليرغم درخواست هاي مکرر آژانس، تا زماني که رياض "پروتکل مقادير کوچک" فعلي خود را لغو نکند، ابزارهاي ضروري راستي آزمايي براي اجراي مأموريت آژانس فراهم نمي شود.
سفير و نماينده دائم کشورمان با هشدار در اين خصوص که عدم اجراي پادمان آژانس در زماني که عربستان به طور فعال به دنبال برنامه هسته اي است، مي تواند منجر به پنهان کردن برخي فعاليت هاي هسته اي، بدون قرار گرفتن ذيل بازرسي هاي آژانس، شود، افزود: طبق فعاليت هاي هسته اي افشاء شده عربستان، کشف ساخت تاسيسات هسته اي بدون اطلاع آژانس، باعث نگراني جدي است.

اين ديپلمات ارشد کشورمان در ادامه با اعلام اينکه داشتن "موافقتنامه پادماني ويژه" با آژانس از سوي عربستان در حال تبديل شدن به يک تاکتيک شناخته شده براي طفره رفتن از اجراي کامل و قابل راستي آزمايي تعهداتي است که براي اطمينان جامعه بين المللي در مورد صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي لازم است، هشدار داد که تاريخ در حال تکرار شدن است و عربستان همان مسيري را مي رود که رژيم اسرائيل طي نمود که بر اساس آن وانمود مي کند به هيچ تعهدي ملزم نمي باشد، چرا که عضو ان.پي.تي نيست.

غريب آبادي سپس با طرح اين موضوع که اگرچه از لحاظ قانوني برخي جنبه هاي فعاليت هاي هسته اي قابل اظهار يا راستي آزمايي نيستند، افزود: با اين حال، کشورهايي که زنجيره هاي مختلف برنامه هسته اي را دنبال مي کنند، بايد تعهدات اساسي تحت ان.پي.تي را که اجراي کامل و موثر موافقتنامه جامع پادمان است، بپذيرند. وي تاکيد کرد: آژانس، از جمله شوراي حکام، بايد براي سعودي ها روشن کنند که پذيرش و پايبندي به تعهدات، ضروري بوده، و در نتيجه، شفافيت و پاسخگويي پيش شرط چنين برنامه اي است.
سفير و نماينده دائم کشورمان تأکيد کرد آژانس بايد از رياض بخواهد فوراً موافقتنامه جامع پادمان را به طور کامل اجرا کند.

وي، همچنين از کشورهاي عضو آژانس که همکاري با عربستان سعودي را انتخاب کرده اند، خواست تا ضمن هوشياري در اين خصوص، کاملا به تعهدات مربوطه خود تحت رژيم پادمان آژانس احترام بگذارند و اطمينان حاصل کنند که ابزارهاي پادماني لازم توسط عربستان سعودي قبل از انتقال هرگونه فناوري، مواد و تجهيزات هسته اي، فراهم شده اند.
غريب آبادي در پايان خطاب به نمايندگان دولت هاي عضو آژانس، گفت: به منظور تضمين اعتبار و يکپارچگي رژيم پادمان و حرفه اي بودن آژانس، اجراي يکپارچه و نه انتخابي ضوابط و مقررات پادماني لازم است که اين موضوع، در بلندمدت به نفع جامعه جهاني نيز خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar